Volwassenenzorg

Wij bieden ambulante zorg voor (jong)volwassenen op verschillende probleemgebieden en in verschillende zwaartes. Wij werken graag oplossingsgericht en gaan uit van de krachten van de cliënt. Waar mogelijk werken we graag ook systemisch, om zo ook de krachten in het systeem te kunnen benutten. Daarnaast werken we, indien aan de orde, graag nauw samen met betrokken therapeuten of behandelaren.

In overleg kijken we graag welk hulpverleningsaanbod het meest passend is, en trajecten kunnen ook op maat worden afgesproken:

 • Gespecialiseerde ambulante hulpverlening
  In complexe situaties is specialistische ambulante begeleiding passend. Wij bieden begeleiding aan cliënten die kampen met psychische en/of psychosociale beperkingen en problemen, welke zich kunnen uiten in gedragsproblemen die de zelfredzaamheid en de deelname aan de maatschappij belemmeren. Er wordt samen met de cliënt en betrokkenen gekeken naar een passende interventie. Hierbij staan adequaat en direct handelen centraal.

  Specialistische ambulante begeleiding kan kortdurend en langdurend ingezet worden. Deze vorm van begeleiding is er voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking, beginnende dementie, ernstige psychiatrische en/of psychosociale problemen en/of verslavingen. Zij wonen zelfstandig maar hebben hulp nodig om (weer) zelfstandig te kunnen functioneren.

  De hulpverlening richt zich op zowel zorgvragende als zorgvermijdende cliënten en omvat alle begeleiding die nodig is om succesvol te kunnen (her)integreren in de maatschappij. De ambulant hulpverlener hanteert een integrale werkwijze, waarbij er sprake kan zijn van intensieve samenwerking met andere hulpverleners/organisaties.

  Kenmerken van gespecialiseerde ambulante hulpverlening:
  – Ernstige psychiatrische en psychosociale problemen;
  – Verslavingen;
  – Complexe problematiek;
  – Overnemen en stabiliseren van de situatie;
  – Kort- en langdurend inzetbaar.
 • Ambulante hulpverlening
  Ambulante hulpverlening kan worden ingezet bij cliënten die problemen ervaren op één of meerdere levensgebieden. Deze vorm van hulpverlening is passend wanneer de cliënt zelf niet in staat is om problemen op te lossen, zelfstandig besluiten te nemen en dagelijkse bezigheden te regelen. Ambulante begeleiding is er voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische en psychosociale problemen, of bij ouderen met (beginnende) dementie waarbij vragen zijn of zij nog thuis kunnen wonen. De hulpverlening is gericht op het (indien nodig) overnemen en stabiliseren van de probleemsituatie, met als doel om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij.

  De begeleiding van de cliënt is gericht op het activeren en stimuleren van de cliënt bij de huidige problematiek. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van structuur, en het aanleren van (oplossingsgerichte) vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig(er) te leven. De focus ligt op het vergroten van de eigen kracht van de cliënt, met als gevolg een positief effect op één of meerdere levensgebieden.

  Deze vorm van hulpverlening kan kort- en langdurend worden ingezet, en kan ook blijvend zijn. Daarnaast kan het overgaan op een andere vorm van ondersteuning, bijvoorbeeld opschalen naar gespecialiseerde ambulante hulpverlening, of afschalen naar begeleiding.

  Kenmerken van ambulante hulpverlening:
  – Problemen op één of meerdere leefgebieden;
  – Verstandelijke beperking en/of psychiatrische en psychosociale problemen.
  – Vinger-aan-de-pols-begeleiding;
  – Overgaan naar andere vorm van begeleiding, op- of afschalen;
  – Stabiliseren van de situatie, overname waar nodig;
  – Kort- en langdurend inzetbaar, ook blijvend;

Klik hier voor meer informatie over aanmelden.