Klachtenregeling

 Concordia Zorg streeft te allen tijde naar het leveren van goede zorg. Onze medewerkers doen hun uiterste best om rekening te houden met uw wensen. Zij zullen met grote zorgvuldigheid te werk gaan. Natuurlijk kan het eens voorkomen dat u van mening bent dat onze zorgverlening verbetering nodig heeft of dat u opmerkingen heeft. De tevredenheid van onze cliënt vinden wij zeer belangrijk. Het kan ook zijn dat uw familieleden of partner een opmerking of klacht hebben over de zorg en dienstverlening. Juist door opmerkingen of klachten kunnen wij onze organisatie verbeteren en sterker maken. Concordia Zorg kan hierdoor de kwaliteit van geleverde zorg verhogen. Als u niet tevreden bent, heeft u recht op een serieuze afhandeling van uw opmerking of klacht.

Wat te doen bij een opmerking of klacht?

Voor opmerkingen en klachten hanteert Concordia Zorg een klachtenregeling met als doel:

  • behandelen van de opmerking of klacht;
  • herstellen van de relatie tussen u en de medewerker(s) van Concordia Zorg;
  • voorkomen van herhaling;
  • verbeteren van de zorg en dienstverlening.

Wat te doen bij een opmerking of klacht?

Wanneer u niet tevreden bent over een bepaald aspect dat betrekking heeft op de zorgverlening, kunt u dit bespreken met desbetreffende medewerker of persoonlijk begeleider. Wij streven ernaar om in goed overleg het probleem op te lossen. Indien uw ontevredenheid hiermee niet is weggenomen, dient u uw opmerking of klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Concordia Zorg. Hierna wordt uw melding zo spoedig mogelijk opgepakt en met u besproken. Samen wordt er alsnog gezocht naar een passende oplossing.

 

 

Vertrouwenspersoon

Over Jeugdstem

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft

met jeugdzorg of Veilig Thuis en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige

stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Concordia Zorg.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg.

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Vertrouwenspersoon intern

Joyce van Weeghel-Slaghuis Telefoonnummer: 06 30251198

Email: joycevanweeghel@concordiazorg.nl

Vanzelfsprekend heeft u altijd het recht om rechtstreeks contact op te nemen met onze

onafhankelijke externe klachtenfunctionaris zonder tussenkomst van Concordia Zorg of Jeugdstem. Concordia Zorg is aangesloten bij:

Klachtenportaal Zorg Westerstraat 117

1601 AD Enkhuizen

Tel.: 0228 322205

E-mail: info@klachtenportaalzorg.nl

Via de website www.klachtenportaalzorg.nl heeft u de mogelijkheid om online uw klacht in te dienen. Onder het tabblad “cliënt/patiënt” vindt u de klachtenprocedure en de button om de klacht in te dienen.

Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kunt u ervoor kiezen een rechtszaak aan te spannen, maar u kunt er ook voor kiezen om het geschil voor te leggen aan geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg (KPZ). Geschilleninstantie KPZ voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten

bij geschilleninstantie KPZ.