Klachtenregeling

Concordia Zorg streeft te allen tijde naar het leveren van goede zorg. Onze medewerkers doen hun uiterste best om rekening te houden met uw wensen. Zij zullen met grote zorgvuldigheid te werk gaan. Natuurlijk kan het eens voorkomen dat u van mening bent dat onze zorgverlening verbetering nodig heeft of dat u opmerkingen heeft. De tevredenheid van onze cliënt vinden wij zeer belangrijk. Het kan ook zijn dat uw familieleden of partner een opmerking of klacht hebben over de zorg en dienstverlening. Juist door opmerkingen of klachten kunnen wij onze organisatie verbeteren en sterker maken. Concordia Zorg kan hierdoor de kwaliteit van geleverde zorg verhogen. Als u niet tevreden bent, heeft u recht op een serieuze afhandeling van uw opmerking of klacht.

Voor opmerkingen en klachten hanteert Concordia Zorg een klachtenregeling met als doel:

  • behandelen van de opmerking of klacht;
  • herstellen van de relatie tussen u en de medewerker(s) van Concordia Zorg;
  • voorkomen van herhaling;
  • verbeteren van de zorg en dienstverlening.

Wat te doen bij een opmerking of klacht?
Wanneer u niet tevreden bent over een bepaald aspect dat betrekking heeft op de zorgverlening, kunt u dit bespreken met desbetreffende medewerker of persoonlijk begeleider. Wij streven ernaar om in goed overleg het probleem op te lossen. Indien uw ontevredenheid hiermee niet is weggenomen, dient u uw opmerking of klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Concordia Zorg. Hierna wordt uw melding zo spoedig mogelijk opgepakt en met u besproken. Samen wordt er alsnog gezocht naar een passende oplossing.

Vindt u het prettig om ondersteuning te krijgen bij uw klacht?

Concordia Zorg is aangesloten bij:
Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
Tel.: 0228 322205
E-mail: info@klachtenportaalzorg.nl

Via de website www.klachtenportaalzorg.nl heeft u de mogelijkheid om online uw klacht in te dienen. Onder het tabblad “cliënt/patiënt” vindt u de klachtenprocedure en de button om de klacht in te dienen.