Contact

Onze contactgegevens:

Piet Heinstraat 79
7556 XT Hengelo

Telefoon: 085 0074455
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur

Buiten kantoortijden zij wij voor spoed telefonisch bereikbaar. U belt dan naar: 085 0074455 en volgt de instructies. U wordt doorverbonden met een dienstdoende hulpverlener.

Let op, wij zijn per 1 april met ons kantoor verhuisd van Neede naar Hengelo.

Voor informatie over het aanmelden van uzelf of uw cliënt, klik hier.

Ook stellen wij ons graag even aan u voor!

Maral
Manager Zorg & Gespecialiseerd Ambulant Hulpverlener

Maral is als toegepast psycholoog altijd op zoek naar mogelijkheden om te verbeteren, om zo de eigen kracht van cliënten naar een hoger niveau te brengen. Zij weet haar ‘zachte’ kant goed te combineren met ‘harde’ skills, en dit doet ze op een positieve wijze en met veel energie! Haar kennis en ervaring ligt vooral op het gebied van diverse psychiatrische problematiek, angstproblematiek en verslaving.

Hanny
Ambulant hulpverlener

Hanny is een zeer ervaren hulpverlener. Al meer dan 20 jaar laveert zij met gemak op het grensvlak van de gehandicaptenzorg, psychiatrie en justitie, voor mensen met LVB, psychiatrische problematiek, met risicovol en onbegrepen, of moeilijk opvoedbaar gedrag. Als toegepast psycholoog en GGZ-agoog (i.o.) is zij een open maar stevige hulpverlener, die zonder oordeel naast de cliënt gaat staan vanuit een nuchtere, no-nonsense aanpak.

Marieke

Ambulant Hulpverlener

Marieke is een zeer ervaren hulpverlener, al meer dan 20 jaar begeleidt zij kinderen, volwassenen en gezinnen met zeer uiteenlopende problematiek, waaronder ook LVB, gedragsproblematiek en psychische problemen. Het is haar kracht om snel aansluiting te vinden bij verschillende soorten cliënten, mede door haar zeer open, respectvolle en begripvolle houding.

Jay
Ambulant hulpverlener

Jay is een gedreven en ervaren hulpverlener met ruime ervaring met o.a. psychische en psychiatrische problematiek, ASS, LVB en verslavingsproblematiek. Met zijn open benadering en een duidelijke visie staat hij altijd naast zijn cliënten. Met daarbij het doel een veilige omgeving te creëren waarin een cliënt optimaal kan functioneren binnen zijn/haar mogelijkheden.

Cicely
Ambulant hulpverlener

Cicely is toegepast psycholoog, en als specialisatie heeft zij een minor neuropsychologie afgerond. Ze heeft ervaring met cliënten met LVB, autisme, en diverse psychiatrische problematiek. Cicely is theoretisch sterk, zorgvuldig, nieuwsgierig en enthousiast. In gesprekken luistert ze echt, en het lukt haar om tot de kern van problemen te komen.

Pim
Ambulant hulpverlener

Pim is een ervaren hulpverlener op het gebied van LVB en jongerenwerk. Met een achtergrond met Sport en Bewegen voor mensen met een beperking, en daarnaast ervaring in het bieden van behandeling in 24-uursvoorzieningen, sluit hij makkelijk aan bij mensen die ondersteuning nodig hebben om (weer) goed te functioneren in de maatschappij.

Linda
Gedragswetenschapper en Vertrouwenspersoon

Linda is als gedragswetenschapper altijd op zoek naar manieren om de kwaliteit van zorg te vergroten. Met ruime kennis en ervaring op het gebied van psychiatrie, LVB, jeugdzorg, gezinsproblematiek en ontwikkelingsstoornissen, kijkt zij mee in de begeleiding van alle cliënten. Zij is waar nodig betrokken van het begin van de zorg tot aan de afsluiting, in de vorm van kennismaking of intake, het meeschrijven aan zorgplannen, deelname aan MDO’s, en het begeleiden van alle ambulant hulpverleners middels werkbegeleiding, casuïstiekbesprekingen en intervisie. Het belangrijkste voor haar zijn een respectvolle benadering, en om áchter het gedrag te kijken, en zo te zoeken naar verklaringen en oplossingen voor gedrag. Linda is zowel SKJ- als NVO geregistreerd.

Roy
Directeur

Roy heeft Concordia Zorg opgericht vanuit zijn wens om de zorg sneller, efficiënter en doelgerichter te organiseren, waarbij de cliënt meer centraal komt te staan. Roy heeft zelf een achtergrond in de zorg, zo heeft hij o.a. kennis en ervaring op het gebied van jeugdzorg (plus), verslavingszorg, diverse soorten crisiszorg, SG-LVG+, en psychiatrie. Roy is gediplomeerd verslavingsdeskundige, VERS-therapeut, GGZ-agoog en coach. Roy is graag persoonlijk betrokken bij al onze cliënten, en deze persoonlijke en informele manier van werken is dan ook kenmerkend voor zowel Roy als Concordia Zorg.

Christa
Office Manager

Christa is als office manager onze ‘spin in het web’. Met een jarenlange achtergrond als manager in andere sectoren, zet zij zich nu in voor het soepel verlopen van alle bijkomende praktische zaken die komen kijken bij het kunnen bieden van ambulante zorg, maar dan achter de schermen. Zo verwerkt ze alle cliëntgegevens, maar houdt zich ook bezig met kwaliteitsbeleid en personeelszaken. Christa is erg gestructureerd, cijfermatig sterk, een sterke planner, en resultaatgericht. Door haar grote inzet verloopt het werk van alle andere medewerkers soepeler!