Kwaliteit en samenwerking

Wie wij zijn en waar wij voor staan herleiden wij ook terug naar onze naam: Concordia Zorg. Concordia is het Latijnse woord voor “eendracht”, en betekent letterlijk: “met (een) hart”. Via onze missie, visie, kernwaarden, en transparantie in onze samenwerkingsafspraken, laten wij graag zien waar wij voor staan!

Kwaliteit van zorg
Kwaliteit van zorg vinden wij heel erg belangrijk. Daarom zijn onze zorgprofessionals MBO niveau 4, HBO (plus) of academisch gediplomeerd en hebben ervaring in de specialistische hulpverlening. Van onze professionals kunt u hierdoor betrouwbare zorg verwachten waarbij ook transparantie, flexibiliteit en doortastendheid hoog in het vaandel staan.

Daarnaast hebben een samenwerkingsafspraken met een aantal therapeuten en specialisten. We hebben een eigen gedragswetenschapper in dienst die zowel NVO- als SKJ-geregistreerd is.

Ook zijn wij gecertificeerd volgens de HKZ, wat betekent dat al onze processen jaarlijks worden gecontroleerd op kwaliteit.

Per 8 juli 2022 zijn wij geaccrediteerd voor het Praktijkprogramma voor registratie Jeugd- en Gezinsprofessionals (SKJ212631), wat inhoudt dat wij intern onze medewerkers mogen opleiden tot SKJ-geaccrediteerde hulpverleners.

Klik hier voor onze gedragscode.

Missie
Concordia betekent letterlijk: ”met (een) hart”. Concordia Zorg biedt specialistische ambulante zorg vanuit het hart: eerlijk en transparant, no-nonsense met respect en inlevingsvermogen. Door cliëntgericht en doelgericht te werken, staan wij naast de cliënt en sluiten zo goed aan op de leefwereld van de cliënt, zonder oordeel. Door laagdrempelig te zijn en een huiselijk gevoel te bieden, geven wij cliënten een warm welkom en een veilige stabiele basis.

Visie
Ieder mens, ongeacht verleden, leeftijd, herkomst, ontwikkeling of problematiek, kan bij Concordia Zorg terecht voor zorg op maat volgens een individueel zorgplan.
Door onze deskundige hulpverleners zijn wij in staat om met een breed scala aan expertises zorg te bieden aan eenieder die dat nodig heeft. Concordia Zorg is onder andere gespecialiseerd in zorgvragen voor risicovol en onbegrepen gedrag waarin licht verstandelijke beperking (LVB), psychiatrie en verslaving een rol spelen. Hierdoor kunnen wij ook de cliënten, die tussen wal en schip terecht zijn gekomen, professioneel begeleiden. Onze zorgprofessionals stellen samen met de cliënt de doelstellingen op die in het persoonlijk zorgplan verwerkt worden. De doelstellingen worden voortdurend beoordeeld en eventueel bijgesteld in samenspraak met de cliënt wanneer dit nodig blijkt. Door deze manier van samenwerken stimuleren wij de eigen kracht en waardigheid van de cliënt. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid vergroot waardoor onze cliënt zelfstandig kan blijven deelnemen aan de maatschappij. Indien gewenst nemen wij de verwanten mee in het individuele zorgplan.
Met het kwaliteitsmanagementsysteem van Concordia Zorg, blijven wij elk kwartaal evalueren en zoeken naar verbeterpunten die ons helpen te blijven professionaliseren. Door de huidige zorgontwikkelingen continue te volgen, blijven wij innoveren binnen ons kwaliteitsmanagementsysteem om te allen tijde te kunnen voldoen aan de zorgvragen van de cliënt. Wij streven te allen tijde naar professionaliteit middels het vergroten van kennis van onze hulpverleners, door middel van interne en externe training en opleiding.

Samenwerkingen met:

Onze Kernwaarden

Complexiteit: Concordia Zorg biedt specialistische begeleiding op maat met een passende interventie ongeacht de complexiteit van de zorgvraag. Er wordt ruimte gecreëerd voor iedere zorgvraag en ook de meest complexe zorg casussen verdienen de aandacht welke het nodig heeft.

Openheid: Concordia Zorg heeft een open houding naar haar cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners. Wij geven het gevoel ‘er samen voor te gaan’ en stimuleren verbinding en sociale veiligheid in onze bedrijfsvoering. Door onze open en transparante omgeving proberen wij het gevoel van vertrouwen en integriteit aan onze cliënten en samenwerkingspartners te presenteren. Onze betrouwbaarheid wordt gewaarborgd door te werken met gediplomeerde professionals met ervaring in de ambulante hulpverlening en worden er cliënttevredenheidsonderzoeken gehouden om zo onze kwaliteit binnen de zorg en dienstverlening te blijven garanderen.

No-nonsense: Snel schakelen, korte lijnen en actiegericht om goede passende zorg op maat te kunnen leveren. Concordia Zorg pakt aan en houdt de communicatie kort en krachtig. We komen tot de kern en gaan voor de inhoud.

Cliëntgericht: Ieder persoon heeft recht op persoonlijke zorg. Concordia Zorg levert maatwerk aan haar cliënten omdat elke cliënt een andere benadering en aanpak nodig heeft. Per cliënt wordt een persoonlijk begeleidingsplan geschreven welke bestaat uit de doelen die de cliënt wil behalen. Voor cliënten is het mogelijk om af te spreken op een door hun gewenste locatie. Daarnaast mogen anderen bij gesprekken aanwezig zijn als de cliënt daar behoefte aan heeft.

Ondersteunend: Concordia Zorg biedt ondersteuning en begeleiding zowel op korte als op lange termijn. Wij bieden houvast wanneer de cliënt er zelf niet meer uitkomt. De eigen kracht van de cliënt staat centraal en wij stimuleren positieve impact voor het creëren van nieuwe kansen en mogelijkheden.

Resultaatgericht: Probleemoplossend en zorgvuldigheid in de details om zo tot oplossingen te komen voor de betreffende zorgvragen. Wij spelen in op de voortdurende ontwikkelingen binnen de zorg en ons doorzettingsvermogen zorgt ervoor dat wij met de cliënten en samenwerkingspartners de opgestelde doelen optimaal behalen. Door middel van onze 6-maandelijkse evaluatiemomenten weten wij voortdurend op resultaat te sturen. Wij blijven nieuwe doelen stellen en bijschaven voor het optimaliseren van onze bedrijfsvoering en het leveren van kwaliteit binnen de zorg en dienstverlening.

Daadkrachtig: Concordia Zorg toont initiatief en daadkracht in haar professioneel handelen om zo de beste zorg op maat te kunnen leveren. Er wordt actie ondernomen om de zorgvraag en behoeften in kaart te brengen.  Samen met de cliënt kijken wij naar de beste zorg en pakken het probleem direct en kordaat aan. Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Inlevingsvermogen: Met een uitgebreid netwerk aan zorgprofessionals heeft Concordia Zorg een breed scala aan expertise en ervaringen waarbij empathisch handelen centraal staat. Deze ervaringen en expertises versterken het inlevingsvermogen en komen goed van pas bij de meest complexe zorg casussen. Concordia Zorg is hierdoor in staat om zo de juiste zorg aan te kunnen bieden en een passende zorgprofessional te koppelen aan de zorgvraag van de cliënt.

Adequaat: Door adequaat te handelen worden de doelen die door de zorgprofessional samen met de cliënt zijn gesteld behaald. Door zelfreflectie en evaluatie kan worden gemeten in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald. De medewerkers beperken randzaken tot een minimum waardoor duidelijker in kaart wordt gebracht welke doelstellingen aangepast dienen te worden en hoe de beste zorg geleverd kan worden. Middels korte lijnen is Concordia Zorg snel bereikbaar en worden zaken direct opgenomen.