In complexe situaties is specialistische ambulante begeleiding passend. Wij bieden begeleiding aan cliënten die kampen met psychische en/of psychosociale beperkingen en problemen, welke zich kunnen uiten in gedragsproblemen die de zelfredzaamheid en de deelname aan de maatschappij belemmeren. Er wordt samen met de cliënt en betrokkenen gekeken naar een passende interventie. Hierbij staan adequaat en direct handelen centraal.


Specialistische ambulante begeleiding kan kortdurend en langdurend ingezet worden. Deze vorm van begeleiding is er voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking, ernstige psychiatrische en/of psychosociale problemen en/of verslavingen. Zij wonen zelfstandig maar hebben hulp nodig om (weer) zelfstandig te kunnen functioneren.


 De hulpverlening richt zich op zowel zorgvragende als zorgvermijdende cliënten en omvat alle begeleiding die nodig is om succesvol te kunnen (her)integreren in de maatschappij. De ambulant hulpverlener hanteert een integrale werkwijze, waarbij er sprake kan zijn van intensieve samenwerking met andere hulpverleners/organisaties.


Kenmerken van gespecialiseerde ambulante hulpverlening:

·        Multiproblematiek die vrijwel alle leefgebieden beïnvloedt;

·        Ernstige psychiatrische en psychosociale problemen;

·        Verslavingen;

·        Complexe problematiek;

·        Overnemen en stabiliseren van de situatie;

·        Kort- en langdurend inzetbaar.

Ambulante hulpverlening kan worden ingezet bij cliënten die problemen ervaren op één of meerdere levensgebieden. Deze vorm van hulpverlening is passend wanneer de cliënt zelf niet in staat is om problemen op te lossen, zelfstandig besluiten te nemen en dagelijkse bezigheden te regelen. Ambulante begeleiding is er voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische en psychosociale problemen. De hulpverlening is gericht op het (indien nodig) overnemen en stabiliseren van de probleemsituatie, met als doel om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij.

De begeleiding van de cliënt is gericht op het activeren en stimuleren van de cliënt bij de huidige problematiek. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van structuur, en het aanleren van (oplossingsgerichte) vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig(er) te leven. De focus ligt op het vergroten van de eigen kracht van de cliënt, met als gevolg een positief effect op één of meerdere levensgebieden.

Deze vorm van hulpverlening kan kort- en langdurend worden ingezet, en kan ook blijvend zijn. Daarnaast kan het overgaan op een andere vorm van ondersteuning, bijvoorbeeld opschalen naar gespecialiseerde ambulante hulpverlening, of afschalen naar begeleiding.


Kenmerken van ambulante hulpverlening:

·        Problemen op één of meerdere leefgebieden;

·        Verstandelijke beperking en/of psychiatrische en psychosociale problemen.

·        Vinger-aan-de-pols-begeleiding;

·        Overgaan naar andere vorm van begeleiding, op- of afschalen;

·        Stabiliseren van de situatie, overname waar nodig;

·        Kort- en langdurend inzetbaar, ook blijvend;

Voor cliënten die enige ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse routine kan begeleiding bij huishouding en structuur uitkomst bieden. Deze zorg is met name bedoeld voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische en psychosociale problemen. Het gaat hierbij om cliënten die bereid zijn om hun huidige situatie op een positieve manier te veranderen en hierin ook de regie kunnen voeren.


Wij ondersteunen de cliënt bij het aanleren en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, waardoor hij uiteindelijk zelf in staat is om de dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren en het persoonlijk leven te structureren. Deze vorm van begeleiding is van relatief korte duur en heeft als doelstelling om de cliënten op korte termijn weer zelfstandig te laten functioneren.


Kenmerken van begeleiding bij huishouden en structuur:

·        Lichte problematiek, op 1 levensgebied;

·        Gericht op dagelijkse routine en het ontwikkelen van specifieke vaardigheden;

·        Cliënt heeft de regie in handen;

·        Kortdurende begeleiding.