Bij complexe situaties kan de specialistische ambulante begeleiding van Concordia Zorg een uitkomst bieden. Wij kunnen begeleiding bieden aan cliënten die kampen met psychische en/of psychosociale beperkingen en problemen, die zich kunnen uiten in gedragsproblemen. De cliënt kan hier ernstige hinder van ondervinden in het dagelijks leven. Bij deze cliënten belemmert het gedrag de zelfredzaamheid en de deelname aan de maatschappij. Wanneer er een beroep wordt gedaan op de specialistische ambulante zorg van Concordia Zorg, zal er samen met de cliënt en betrokkenen gekeken worden naar een passende interventie. Hierbij  staan adequaat en direct handelen centraal. Specialistische ambulante begeleiding kan kortdurend en langdurend ingezet worden. Deze vorm van begeleiding is er voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking, ernstige psychiatrische en/of psychosociale problemen en/of verslavingen. Zij wonen zelfstandig maar hebben veelal direct hulp nodig om weer zelfstandig te kunnen functioneren. De hulpverlening richt zich op zowel zorgvragende als zorgvermijdende cliënten en omvat alle begeleiding die nodig is om succesvol te kunnen (her)integreren in de maatschappij. De professionele begeleider hanteert een integrale werkwijze waarbij er sprake is van intensieve samenwerking met andere hulpverleners. 

Kenmerken van gespecialiseerde ambulante hulpverlening: 

·        Ernstige psychiatrische en psychosociale problemen;

·        Verslavingen;

·        Complexe problematiek;

·        Beïnvloed vrijwel alle leefgebieden;

·        Overnemen en stabiliseren van de situatie;

·        Kort- en langdurend inzetbaar.

De ambulante hulpverlening kan worden ingezet bij cliënten die problemen ervaren bij één of meerdere levensgebieden. Deze vorm van begeleiding wordt ingezet wanneer de cliënt zelf niet in staat is om problemen op te lossen, zelfstandig besluiten te nemen en dagelijkse bezigheden te regelen. Ambulante begeleiding is er voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische en psychosociale problemen. De hulpverlening is gericht op het overnemen en stabiliseren van de probleemsituatie, met als doel om zo snel mogelijk weer succesvol deel te nemen aan de maatschappij. De begeleiding van de cliënt is gericht op het activeren en stimuleren van de cliënt bij de huidige problematiek. Daarnaast krijgt de cliënt begeleiding bij het aanbrengen van structuur en het doorontwikkelen van reeds aangeleerde vaardigheden. 

De focus ligt op het vergroten van de kracht van de cliënt, wat resulteert in een positief effect op één of meerdere levensgebieden. Deze vorm van ondersteuning kan kort- en langdurend worden ingezet, en kan ook blijvend zijn. Daarnaast kan het overgaan op een andere vorm van ondersteuning, bijvoorbeeld gespecialiseerde ambulante hulpverlening.

Kenmerken van ambulante hulpverlening:

·        Overnemen en stabiliseren van de situatie;

·        Kort- en langdurend inzetbaar, ook blijvend;

·        Overgaan naar andere vorm van begeleiding;

·        Vinger-aan-de-pols-begeleiding;

·        Problemen bij één of meerdere leefgebieden;

·        Verstandelijke beperking en/of psychiatrische en psychosociale problemen.

Voor cliënten die enige ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse routine kan begeleiding bij huishouding en structuur uitkomst bieden. Deze zorg is met name bedoeld voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische en psychosociale problemen. Het gaat hierbij om cliënten die bereid zijn om hun huidige situatie op een positieve manier te veranderen en hierin ook de regie kunnen voeren. Concordia Zorg ondersteunt de cliënten bij het aanleren en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, waardoor de cliënten in staat zijn om op een succesvolle manier de dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren en het persoonlijk leven te structureren. Deze vorm van begeleiding is van relatief korte duur en heeft als doelstelling om de cliënten op korte termijn weer zelfstandig te laten functioneren.

Kenmerken van begeleiding bij huishouden en structuur:

·        Lichte problematiek;

·        Gericht op dagelijkse routine en het ontwikkelen van specifieke vaardigheden;

·        Cliënt heeft de regie in handen;

·        Kortdurende begeleiding.