Missie

“Concordia Zorg biedt intensieve zorg aan elk individu die dat nodig heeft. Dit doen wij in de vorm van begeleiding en ondersteuning, met als doel dat de cliënt zelfstandig kan deelnemen aan de maatschappij.”

Visie

“Ieder persoon, ongeacht leeftijd, herkomst of ontwikkeling, heeft recht op goede en passende zorg en verdient het om nieuwe kansen aangereikt te krijgen, ongeacht het verleden.”


“Wanneer de cliënt er zelf niet meer uitkomt en alle houvast kwijt is, moet er iemand naast hen staan. Vanuit de eigen woonomgeving zal de zorgprofessional van Concordia Zorg samen met de cliënt weer een veilige basis creëren waarbij de waardigheid en de eigen kracht van de cliënt centraal staan. Essentiële kernwaarden van onze benadering zijn betrouwbaarheid, transparantie, flexibiliteit, doortastendheid en een no-nonsense mentaliteit.”