Concordia Zorg, waar staan wij voor?
Onderstaand een overzicht van belangrijke kernwaarden welke aansluiten bij onze missie en visie.

 

Complexiteit
Concordia Zorg biedt specialistische begeleiding op maat met passende interventie ongeacht de complexiteit van de zorgvraag. Er wordt ruimte gecreëerd voor iedere zorgvraag en ook de meest complexe zorg casussen verdienen de aandacht welke het nodig heeft.

 

Openheid
Concordia Zorg heeft een open houding naar haar cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners. Wij geven het gevoel ‘er samen voor te gaan’ en stimuleren verbinding en sociale veiligheid in onze bedrijfsvoering. Door onze open en transparante omgeving proberen wij het gevoel van vertrouwen en integriteit aan onze cliënten en samenwerkingspartners te presenteren. Onze betrouwbaarheid wordt gewaarborgd door te werken met gediplomeerde professionals met ervaring in de ambulante hulpverlening en worden er clienttevredenheidsonderzoeken gehouden om zo onze kwaliteit binnen de zorg- en dienstverlening te blijven garanderen.

 

No-nonsense
Snel schakelen, korte lijnen en actiegericht om goede passende zorg op maat te kunnen leveren. Concordia Zorg pakt aan en houdt de communicatie kort en krachtig. We komen tot de kern en gaan voor de inhoud.

 

Clientgericht
Ieder persoon heeft recht op persoonlijke zorg. Concordia Zorg levert maatwerk aan haar cliënten omdat elke cliënt een andere benadering en aanpak nodig heeft. Aan de hand van de 7 leefgebieden creëren wij zorgmogelijkheden waarin we meebuigen met de wensen en behoeften van de cliënt. Door korte lijnen binnen de organisatie kunnen we snel inspelen op veranderingen. Voor cliënten is het mogelijk om af te spreken op een door hun gewenste locatie. Daarnaast mogen anderen bij gesprekken aanwezig zijn als de cliënt daar behoefte aan heeft en dit niet nadelig is voor de behandeling.

 

Ondersteunend
Concordia Zorg biedt ondersteuning en begeleiding zowel op korte als op lange termijn. Wij bieden houvast wanneer de cliënt er zelf niet meer uitkomt. De eigen kracht van de cliënt staat centraal en stimuleren positieve impact voor het creëren van nieuwe kansen en mogelijkheden.

 

Resultaatgericht
Probleemoplossend en zorgvuldigheid in de details om zo tot oplossingen te komen voor de betreffende zorgvragen. Wij spelen in op de voortdurende ontwikkelingen binnen de zorg en ons doorzettingsvermogen zorgt ervoor dat wij met de cliënten en samenwerkingspartners de opgestelde doelen optimaal behalen. 

 

Daadkrachtig
Concordia Zorg toont initiatief en daadkracht in haar professioneel handelen om zo de beste zorg op maat te kunnen leveren. Er wordt actie ondernomen om de zorgvraag en behoeften in kaart te brengen.  Samen met de cliënt kijken wij naar de beste zorg en pakken het probleem direct en kordaat aan.
Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen!

 

Inlevingsvermogen
Zonder inlevingsvermogen geen goede zorg. Met een uitgebreid netwerk aan zorg professionals heeft Concordia Zorg een breed scala aan expertise en ervaringen waarbij empathisch handelen centraal staat. Deze ervaringen en expertises versterkt het inlevingsvermogen en komt goed van pas bij de meest complexe zorg casussen. Concordia Zorg is hierdoor in staat om zo de juiste zorg aan te kunnen bieden en een passende zorgprofessional te koppelen aan de zorgvraag van de cliënt. 

 

Adequaat
Door adequaat te handelen worden de doelen die door de zorg professional samen met de cliënt zijn gesteld behaald. Door zelfreflectie en evaluatie kan worden gemeten in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald. De medewerkers beperken randzaken tot een minimum waardoor duidelijker in kaart wordt gebracht welke doelstellingen aangepast dienen te worden en hoe de beste zorg geleverd kan worden. Middels korte lijnen is Concordia Zorg snel bereikbaar en worden zaken direct opgenomen.