Aanmelden

Als u uzelf, uw kind of gezin wilt aanmelden, kunt u dit doen door contact op te nemen met uw wijkcoach of wijkconsulent, en te vragen om aanmelding bij Concordia Zorg. De wijkcoach zal dan in een keukentafelgesprek met u uw hulpvraag bespreken, en de aanmelding bij ons verzorgen.
U kunt uzelf ook bij ons aanmelden. U kunt contact opnemen met ons kantoor voor meer informatie.

Informatie voor aanmelding kunt u mailen naar info@concordiazorg.nl. Wij willen u verzoeken zoveel alvast mogelijk informatie mee te sturen, zoals eventueel aanwezige diagnostiek of verslaglegging van voorgaande hulpverlening, om zo een snelle inschatting van de benodigde zorg mogelijk te maken. U kunt ook eerst telefonisch contact opnemen via 0545-287183 om een casus voor te leggen, of af te stemmen of Concordia Zorg passende zorg kan leveren.

Eigen bijdrage
Voor de WMO-zorg geldt een eigen bijdrage van 19,00 euro per maand. Dit wordt betaald aan het CAK. Voor de jeugdzorg is er geen eigen bijdrage.