Aanmelden

Als u uzelf, uw kind of gezin wilt aanmelden, kunt u dit doen door contact op te nemen met uw wijkcoach of wijkconsulent, en te vragen om aanmelding bij Concordia Zorg. De wijkcoach zal dan in een keukentafelgesprek met u uw hulpvraag bespreken, en de aanmelding bij ons verzorgen.
U kunt uzelf ook bij ons aanmelden. U kunt contact opnemen met ons kantoor voor meer informatie.

Informatie voor aanmelding kunt u mailen naar info@concordiazorg.nl. Wij willen u verzoeken zoveel alvast mogelijk informatie mee te sturen, zoals eventueel aanwezige diagnostiek of verslaglegging van voorgaande hulpverlening, om zo een snelle inschatting van de benodigde zorg mogelijk te maken. U kunt ook eerst telefonisch contact opnemen via 0545-287183 om een casus voor te leggen, of af te stemmen of Concordia Zorg passende zorg kan leveren.

Uitsluitingscriteria cliënten
Wij van Concordia Zorg, vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we transparante uitsluitingscriteria.
Uitgesloten zijn zorgvragers:
• Met een IQ onder de 50, omdat Concordia Zorg niet is ingericht op dermate zware beperkingen;
• Die kampen met agressieproblematiek, waar de cliënt niet bereid is aan te werken. Dit ter bescherming van de medewerkers en andere cliënten;
• Met sterk seksueel grensoverschrijdend gedrag naar andere cliënten of naar begeleiders;
• Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
• Met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non-verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;
• Met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen;
• Die vallen onder de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang;
• Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

Eigen bijdrage
Voor de WMO-zorg geldt een eigen bijdrage van 19,00 euro per maand. Dit wordt betaald aan het CAK. Voor de jeugdzorg is er geen eigen bijdrage.